Dökme haddelenmiş alüminyum bobinlerin kusurları ve çözümleri

Alüminyum bobin üretimi sırasında, ön kutudaki sıvı metalin yüksek sıcaklığı nedeniyle, alüminyum bobinlerin sıcaklık dağılımı, döküm ve haddeleme alanına akarken eşit değildir, ve sıvı boşlukları çok yüksek yerel sıcaklıkta derin. Yuvarlanma bölgesinde, dökme haddelenmiş levhanın yüzeyi tropikal ön kutunun sıvı seviyesinde düşük olduğunda, the static pressure is small, so that the supply of liquid metal in local areas in the casting and rolling zone is insufficient, and the hot-rolling speed is too fast, making the liquid metal in the rolling zone. Local areas in the casting wheel area are taken out by the casting rolls before the solidification is completed, forming a tropical zone.

Solutions to alüminyum bobin problems
(1) Strictly control the smelting temperature, the melt temperature in the smelting furnace should be controlled below 760 , and the melt stirring in the furnace should be strengthened to prevent local overheating of the melt.
(2) Under the premise of ensuring normal casting and rolling, appropriately reduce the melt temperature of the front box
(3) Reduce the casting and rolling speed, so that the casting and rolling speed is related to the melt temperature and the length of the casting and rolling zone.
Degree, casting and rolling series are consistent but the strength is suitable.
(4) Under the premise of ensuring normal casting and rolling, the liquid level of the front tank should be appropriately increased
Spend
(5) Improve the cooling strength of casting and rolling. When the existing casting and rolling equipment is fixed, the cooling strength can be ensured by reducing the temperature of the cooling water in the rolling cycle, increasing the water flow, and increasing the water pressure.
(6) Genel olarak, increasing the length of the casting and rolling zone can increase the casting and rolling speed. Öyleyse, in actual production, it is often desirable to increase the length of the casting and rolling zone to increase the casting and rolling speed and thereby improve the productivity. Yine de, increasing the length of the casting and rolling zone must simultaneously increase the But strength.