วิธีป้องกันการกัดกร่อนของคอยล์อะลูมิเนียมอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นที่เข้าใจกันว่าในปัจจุบันขดลวดอลูมิเนียมในตลาดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตแผงอลูมิเนียมคอมโพสิต, ฝ้าเพดานอลูมิเนียม, แผ่นไม้อัดทนไฟ, ประตูโรงรถและผลิตภัณฑ์อื่นๆ, แต่มีข้อบกพร่องบางอย่าง, นั่นคือ, พวกเขาไม่สนใจการปกป้องคอยล์อลูมิเนียมหลังจากเวลาผ่านไปนาน. , จะเกิดการกัดกร่อน, วิธีป้องกันอย่างได้ผล, let’s take a look?

(1) Aluminum coils should not be placed where there is rain or snow leakage on the roof of workshops and warehouses.

(2) Strengthen the management of air drying to ensure that there is no water in the compressed air.

(3) The packaging of aluminum foil rolls should be sealed, and each roll should be put in an appropriate amount of desiccant.

(4) When transporting from a low temperature area to an area with high temperature and high humidity, do not open the sealed package immediately.

(5) Strengthen the management of rolling oil and control its water content below 0.04%.

(6) The humidity of the wooden shaft and the box board of the packaging box is not more than 18%, and the temperature of the packaging color aluminum coil is not more than 45°C.

Users or manufacturers who use aluminum coils must keep the above six points in mind. If they operate according to what is said, the probability of aluminum coils being corroded will be greatly reduced.