วิธีการเลือกซัพพลายเออร์คอยล์อลูมิเนียมที่เหมาะสม

ขดลวดอลูมิเนียมมีข้อดีหลายประการและสามารถใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม, จึงมีผู้จัดจำหน่ายคอยล์อลูมิเนียมจำนวนมากในตลาด, แล้ววิธีการเลือกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคุณภาพสูงจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของแผนกจัดซื้อ. Choose the aluminum manufacturers worth to be trusted, ไม่เน้นราคาถูกเท่านั้น, เพราะกำไรของขดลวดอลูมิเนียมบางมาก, ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด, bad supplier often get profitable profits by false weight or replace materials, which caused losses to the buyer, please pay attention when purchase aluminum coil form supplier.

Many people may find aluminum coil corrosion, what caused corrosion and how to avoid corrosion? ในฐานะผู้จัดจำหน่ายคอยล์อลูมิเนียมมืออาชีพ, HuaWei aluminum give you the answer! Normal oxidation refers to the aluminum coil after use, such as after wrapped in the pipeline, the aluminum coil surface will be completely contact to the air and form a layer of oxide film, this layer of oxide film will protect the aluminum coil, so after use, even if the rain and outdoor exposure, aluminum coil will not be corroded any more. Corrosive oxidation refers to the aluminum coil before being used, because the packaging roll state, aluminum coil surface is not completely contact with air, it has not yet formed a protective layer, in this case, if the aluminum coil contact with water, such as rain or damp, the moisture and aluminum coil surface will have chemical reaction, resulting in aluminum coil corrosion, aluminum coil will appear corrosion marks, severe situation will be black, like burned by fire. But this kind of corrosion occurs, there will be no secondary damage to the aluminum coil, aluminum coil itself has no problem, but the appearance of damage.