อลูมิเนียมคอยล์ Temper รายละเอียดโดยย่อ–4

ขดลวดอลูมิเนียม HXX4 ใช้แผ่นสถานะ HXX ที่สอดคล้องกัน, ด้วยแผ่นตาหมากรุกกลึง, ด้วยท่อเชื่อมชุบแข็ง HXX5 ในสถานะ.

ขดลวดอลูมิเนียม H111 ผ่านการอบอ่อนขั้นสุดท้ายแล้วจึงชุบแข็งเล็กน้อย (than
The degree of hardening of H11 is light). การชุบแข็งนี้เกิดจากการดำเนินการต่างๆ เช่น การยืดหรือยืดผม.

ขดลวดอลูมิเนียม H112 ขึ้นรูปร้อนแล้วชุบแข็งเล็กน้อย, or lightly work hardened from a small amount of cold work to meet specific mechanical property requirements.

Aluminum coil H116 is a special state code set for 5xxx series alloys with magnesium content of not less than 4%. The aluminum-magnesium alloy material in this state not only reaches the set mechanical property level, but also has good resistance to spalling corrosion.